Flip book element

BỘ ẮC QUY MỞ RỘNG BATTERY PACK BP-2440

– Bộ ắc quy mở rộng

– Dung lượng ắc quy: 24V-40Ah

– Loại ắc quy: VRLA chuyên dùng UPS

Đọc tiếp

BỘ ẮC QUY MỞ RỘNG BATTERY PACK BP-2480

– Bộ ắc quy mở rộng

– Dung lượng ắc quy: 24V-40Ah

– Loại ắc quy: VRLA chuyên dùng UPS

Đọc tiếp

BỘ LƯU ĐIỆN CAMERA MAYAKI POWER MATE-48L

UPS Online cho hệ thống 48 camera và đầu ghi, …

– Công suất : 1700VA

– Công nghệ True Online sine wave, 0 mili giây

– Hiển thị bằng LED

Đọc tiếp

BỘ LƯU ĐIỆN CAMERA MAYAKI POWER MATE – 48S

UPS Online cho hệ thống 48 camera và đầu ghi, …

– Công suất : 1700VA

– Công nghệ True Online sine wave, 0 mili giây

– Hiển thị bằng LED

Đọc tiếp

BỘ LƯU ĐIỆN CAMERA MAYAKI POWER MATE – 32L

UPS Online cho hệ thống 32 camera, 1 đầu ghi 32 kênh…

– Công suất : 1300VA

– Công nghệ True Online sine wave, 0 mili giây

– Hiển thị bằng LED

Đọc tiếp

BỘ LƯU ĐIỆN CAMERA MAYAKI POWER MATE – 32S

UPS Online cho hệ thống 32 camera, 1 đầu ghi 32 kênh, …

– Công suất 1300VA

– Công nghệ True Online sine wave, 0 mili giây

– Hiển thị bằng LED

Đọc tiếp

BỘ LƯU ĐIỆN CAMERA MAYAKI CCTV16

Bộ nguồn UPS cho hệ thống 16 camera, 1 đầu ghi 16 kênh…

– Công suất 1000VA

– Công nghệ Line interactive Online, 2~6 mili giây

– Hiển thị bằng LED

Đọc tiếp

BỘ LƯU ĐIỆN CAMERA MAYAKI CCTV8

Bộ nguồn UPS cho hệ thống 8 camera, 1 đầu ghi 8 kênh, …
– Công suất 800VA
– Công nghệ Line interactive Online, 2~6 mili giây
– Hiển thị bằng LED

Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.