Bộ định tuyến không dây Gigabit băng tần kép 1267Mbps RG-EW1200G PRO

799.000 

  • Hỗ trợ 802.11ac wave2
  • 6 ăng ten đa hướng cung cấp tín hiệu wifi mạnh
  • Phủ sóng toàn vùng, thiết lập dễ dàng, chuyển vùng liền mạch
  • Chức năng giám sát cho phụ huynh, Chế độ sức khỏe
  • Hỗ trợ kết nối đồng thời lên đến 64 thiết bị
  • Quản lý mạng dễ dàng với ứng dụng Reyee Router
Bộ định tuyến không dây Gigabit băng tần kép 1267Mbps RG-EW1200G PRO

799.000 

Báo giá
đại lý